კლუბის ფუნქციებია:


  •  სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნება;
  •  კლასიკური ფილმების ნახვა და შემდეგ განხილვა; 
  •  მოსწავლეების გარკვევა კინო ინდუსტრიაში 
  •  პრობლემების იდენტიფიცირება და მათზე მსჯელობა (ფილმის ხასიათიდან გამომდინარე);


ზემოთ