დისციპლინური კომიტეტი 


ლევან კაციტაძე (მშობელი) - კომიტეტის თავმჯდომარე 

თინათინ უკლება (მშობელი) 

დიმიტრი ბაცაცაშვილი (პედაგოგი) 

დაჩი ჩადუნელი (მოსწავლე) 

გიორგი კვარაცხელია (მოსწავლე)

ზემოთ