სწავლის საფასური

თბილისში - მათემატიკის სრული კურსის  ღირებულება შეადგენს: იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ  2020-2021 სასწავლო წელს ან კომაროვის  ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარს, დანარჩენებისათვის-1300 ლარს.

ონლაინ საღამოს სკოლის სრული კურსის ღირებულება შეადგენს:  იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ  2020-2021 სასწავლო წელს ან კომაროვის   ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარს, დანარჩენებისათვის-1300 ლარს.

მშობლის მიერ მათემატიკის კურსის თანხის გადახდა ხდება ორ ეტაპად:

  •  პირველი ეტაპი:  არაუგვიანეს 2021  წლის 24  სექტემბრისა – სრული კურსის ნახევარი; 
  •  მეორე ეტაპი:  არაუგვიანეს 2022   წლის 10 იანვრისა – დარჩენილი ნახევარი.

ზემოთ