სასწავლო წელი დაიწყება 2022  წლის 21  სექტემბერს და დასრულდება 2023 წლის 21 ივნისს.


სწავლა დაიწყება 15:30 საათზე და დასრულდება 18:05 საათზე.


არდადეგები ემთხვევა საჯარო სკოლაში მოქმედ არდადეგების გრაფიკს.


მათემატიკის მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში სამჯერ: ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს - თითოეულ დღეს ჩატარდება სამი აკადემიური გაკვეთილი.


გაკვეთილის ხანგრძლივობა 45 წუთია.

ყოველკვირეული დატვირთვა 9 აკადემიური საათია.

ზემოთ