სამეურვეო საბჭო არის მართვის უმაღლესი ორგანო, რომლის ფუნქციები და მოვალეობები გაწერილია საქართველოს კანონმდებლობით.

სამეურვეო საბჭოს წევრები:

გიორგი ლომიძე - საბჭოს თავმჯდომარე 


ლელა ბუბაშვილი - საბჭოს მდივანი 

დიმიტრი არაბიძე 

თეიმურაზ კალატოზი 

მაია ოთიაშვილი 

ნანი წულაია 

დაჩი ჩადუნელი 

ზემოთ