კომაროვის წარმატების ფორმულა 55 წლის განმავლობაში უცვლელად მუშაობს და ამავდროულად, მუდმივად ერგება თანამედროვეობის გამოწვევებს. ჩვენ ვზრდით თაობებს და ხელს ვუწყობთ როგორც მათ პროფესიულ, ისე პიროვნულ განვითარებას. კომაროვი ლიდერი სკოლაა, რომელიც უფასოდ სთავაზობს მოსწავლეებს მოწინავე კომერციული სკოლების სტანდარტის, STEM მიმართულებით კი - უმაღლესი ხარისხის განათლებას.

 

კომაროვი არის სივრცე, სადაც კონცენტრირებულია ძალიან დიდი ცოდნა, გამოცდილება, პროფესიონალიზმი და სწორი ხედვები. კომაროვი, ასევე, ადგილია, სადაც ერთიანდება დიდი მოტივაცია, სწავლის სიყვარული და განათლების პოზიტიური აურა. ამიტომ, ჩვენი მოსწავლეები და კურსდამთავრებულები, პირველ რიგში, თავიანთი თავისუფალი აზროვნების სტილით, ერთგულებით, მიზანდასახულობითა და ერთიანობის გრძნობით გამოირჩევიან. ჩვენ ვიცით შრომის ფასი და გვესმის, რომ ნებისმიერი დიდი მიზნის მიღწევა შესაძლებელი, თუ სამართლიანად, პატიოსნად და ბევრს ვიშრომებთ.


სწორედ ეს უნარები, რომლებსაც ჩვენი მოსწავლეები მათთვის ყველაზე საჭირო დროს იძენენ, ეხმარება მათ პირადი და პროფესიული განვითარების გზაზე. კომაროველს შეუძლია დასვას შეკითხვა „რატომ?“, ცხოვრების ნებისმიერი გამოწვევა ამოცანად მიიღოს და ეს ამოცანა ამოხსნას. კომაროვის დამთავრება კი ნიშნავს საგზურს მომავალში, სადაც ნებისმიერი დაბრკოლება გადალახვადია.

 

კომაროვის კურსდამთავრებულები წარმატებულები არიან ყველა და ძალიან განსხვავებული მიმართულებებით, იქნება ეს მეცნიერება, ბიზნესი, აკადემიური სფერო თუ მედიცინა. ჩვენ ასევე ვამაყობთ ჩვენი მოსწავლეებისა და კურსდამთავრებულების ერთიანობის გრძნობით. კომაროველობა ნიშნავს, რომ ყოველ მათგანს ჰყავს ფართო, ნიჭიერი და წარმატებული სამეგობრო, რომელიც ყოველთვის მზადაა გვერდში დგომისა და ერთად ახალი გამოწვევების მიღებისთვის.


ზემოთ