მისაღები გამოცდების ნიმუშები 


2018 წლის მისაღები გამოცდის ნიმუშები მათემატიკაში 

მ-7 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 


2018 წლის მისაღები გამოცდის ნიმუშები ფიზიკაში 

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 


2019 წლის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკაში

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში


2021 წლის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკაში

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში


2022 წლის მისაღები გამოცდების ნიმუშები

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკაში

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში მათემატიკასა და ფიზიკაში


მისაღები გამოცდების პროგრამები 


მათემატიკა


მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა


ფიზიკა


მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

ზემოთ