მისაღები გამოცდების ნიმუშები 


მათემატიკა 


მ-7 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 


ფიზიკა 


მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის ნიმუში 


მისაღები გამოცდების პროგრამები 


მათემატიკა


მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა


ფიზიკა


მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

მე-10 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა 

მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პროგრამა

ზემოთ