კლუბის მიზანია მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის მაქსიმალური წარმოჩენის ხელშეწყობა, მოსწავლეთა ზოგადი განათლების გაღრმავება და ინტელექტუალური რესურსის რეალიზაციის უნარების განვითარება.

ზემოთ