ფიზიკის კურსის ღირებულება : 

 

➔    4 გაკვეთილის შემთხვევაში  (კვირაში ორჯერ, დღეში ორი აკადემიური საათი)- 560 ლარი.

 

➔    კვირაში 3 გაკვეთილის შემთხვევაში (კვირაში ერთხელ,სამი აკადემიური საათი) - 420 ლარი.

 

მათემატიკის კურსის ღირებულება : 

 

➔    იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ  2021-2022 სასწავლო წელს ან კომაროვის  ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარს.

 

➔    დანარჩენები მსურველებისთვის -1300 ლარს.

 

სკოლის გადაწყვეტილებით, საღამოს სკოლა შეიძლება განხორციელდეს რეგიონებშიც. რეგიონების მოსწავლეების პროექტში სწავლის, ღირებულებისა და განრიგის პირობები განისაზღვრება სკოლის დირექტორის მიერ.

ზემოთ