მათემატიკა


საღამოს სკოლაში სწავლა ფასიანია: მათემატიკის კურსის ღირებულებაა: იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ 2017-18 სასწავლო წელს სკოლაში, ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარი;, დანარჩენებისათვის-1100 ლარი.

მშობლის მიერ თანხის გადახდა ხდება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი: არაუგვიანეს 2018 წლის 12 სექტემბრისა – სრული ღირებულების ნახევარი (500 ან 550 ლარი);

მეორე ეტაპი: არაუგვიანეს 2019 წლის 15 იანვრისა – დარჩენილი ნახევარი (500 ან 550 ლარი).


ფიზიკა


ფიზიკის სრული კურსის მომსახურების საფასური 2018-19 სასწავლი წელს არის 420 ლარი. მშობლის მიერ თანხის გადახდა ხდება ორ ეტაპად: პირველი ეტაპი: არაუგვიანეს 2018 წლის 20 სექტემბრისა – 210 ლარი; მეორე ეტაპი: არაუგვიანეს 2019 წლის 10 იანვრისა – 210 ლარი.

ფიზიკაში “საღამოს სკოლის” მსურველები გადასახადს იხდიან ცალკე, იგივე ანგარიშზე, იგივე პროცედურით.

მშობლების სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება დკომპლექდეს ჯგუფი, რომელთაც კვირაში ჩაუტერდებათ 4 გაკვეთილი ორი დღის განმავლობაში. ამ ჯგუფის მოსწავლეთათვის მომსახურების საფასური შეადგენს 560 ლარს.


მომსახურების საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სკოლის ანგარიშზე:

სს „საქართველოს ბანკის” ცენტრალური ფილიალი.

ბანკის კოდი BAGAGE22.

მიმღები: სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;

ანგარიშის N: GE93BG0000000264170100. დანიშნულება: “საღამოს სკოლის” მომსახურების გადასახადი მათემატიკაში. (შესაბამისად, ფიზიკაში)

გადახდისას აუცილებლად მიუთითეთ მოსწავლის სახელი, გვარი, კლასი.

ზემოთ