სწავლის  საფასური


თბილისში - მათემატიკის სრული კურსის  ღირებულება შეადგენს: იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ  2019-2020 სასწავლო წელს   ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარს, დანარჩენებისათვის-1200 ლარს.

ონლაინ საღამოს სკოლის სრული კურსის ღირებულება შეადგენს: იმ მოსწავლეებისათვის, რომლებიც სწავლობდნენ  2019-2020 სასწავლო წელს   ან შაბათის ან საღამოს სკოლაში -1000 ლარს, დანარჩენებისათვის-1200 ლარს.

მშობლის მიერ მათემატიკის კურსის თანხის გადახდა ხდება ორ ეტაპად:

  • პირველი ეტაპი: არაუგვიანეს 2020 წლის 25   სექტემბრისა – სრული კურსის ნახევარი; 
  • მეორე ეტაპი: არაუგვიანეს 2021   წლის 10 იანვრისა – დარჩენილი ნახევარი.

ფიზიკის კურსის ღირებულება: კვირაში 4 გაკვეთილის შემთხვევაში- 560 ლარი, კვირაში 3 გაკვეთილის შემთხვევაში- 420 ლარი.

სკოლის გადაწყვეტილებით, საღამოს სკოლა შეიძლება განხორციელდეს რეგიონებშიც. რეგიონების მოსწავლეების პროექტში სწავლის, ღირებულებისა და განრიგის პირობები განისაზღვრება სკოლის დირექტორის მიერ.

 

მომსახურების საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს სკოლის ანგარიშზე:

სს „საქართველოს ბანკის” ცენტრალური ფილიალი.

ბანკის კოდი BAGAGE22.


მიმღები: სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლა;

ანგარიშის N: GE93BG0000000264170100. დანიშნულება: “საღამოს სკოლის” მომსახურების გადასახადი მათემატიკაში. (შესაბამისად, ფიზიკაში) გადახდისას აუცილებლად მიუთითეთ მოსწავლის სახელი, გვარი, კლასი.

ზემოთ