კომაროვის სკოლის მე-9, მე-10 და მე-11 კლასებში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგები

  • 06 აგვისტო, 2022

მე-9, მე-10 და მე-11 კლასებში მისაღები გამოცდის პირველადი შედეგების აპელაციის შემდეგ ყველა ქულა დარჩა უცვლელი.მე-9 კლასში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგების სანახავად გადადით ბმულზემე-10 კლასში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგების სანახავად გადადით ბმულზემე-11 კლასში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგების ...

დაწვრილებით


კომაროვის სკოლის მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგები

  • 04 აგვისტო, 2022

მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის პირველადი შედეგების აპელაციის შემდეგ ყველა ქულა დარჩა უცვლელი.მე-8 კლასში მისაღები გამოცდის საბოლოო შედეგების სანახავად გადადით ბმულზე2022 წლის მისაღები გამოცდის შედეგად სკოლაში ჩაირიცხება 13  საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე.2022 წლის მისაღები გამოცდით, სკოლაში ჩაირიცხება ...

დაწვრილებით


კომაროვის სკოლის მე-9, მე-10 და მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პირველადი შედეგები და ტესტის სწორი პასუხები

  • 02 აგვისტო, 2022

კომაროვის სკოლის  მე-9, მე-10 და მე-11 კლასში მისაღები გამოცდის პირველადი შედეგები და ტესტის სწორი პასუხები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: პირველადი შედეგები: მე-9 კლასიმე-10 კლასიმე-11 კლასი სწორი პასუხები: მე-9 კლასი ვარიანტი 1მე-9 კლასი ვარიანტი 2მე-10 კლასი ვარიანტი ...

დაწვრილებით


ზემოთ