ონლაინ რეგისტრაცია იწარმოებს 2018 წლის 21 აგვისტოდან 14 სექტემბრის ჩათვლით.


ის მოსწავლეები, რომელთა შეფასება კომაროვის სკოლის მე-7 კლასში მისაღებ გამოცდაზე მათემატიკაში არის 15 ან მეტი ქულა, ხოლო მე-8 ან მე-9 კლასში-10 ან მეტი, „საღამოს სკოლაში” მიიღებიან ტესტირების გარეშე;

საღამოს სკოლაში მისაღები ტესტირება ჩატარდება 2018 წლის 7 სექტემბერს, 10.00 საათზე კომაროვის სკოლაში;

ტესტირების შედეგები ცნობილი იქნება არაუგვიანეს 10 სექტემბერს. სწავლის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს 2018 წლის 12 სექტემბრამდე. 


ონლაინ რეგისტრაცია შეგიძლიათ გაიაროთ აქ.


რეგისტრაცია შესაძლებელია სკოლაშიც, მისამართზე ვაჟა-ფშაველას გამზირი N49, ოთახი N116, ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 11-დან 17 საათამდე.


შენიშვნა: მშობლების სურვილის შემთხვევაში, შეიძლება გრაფიკის ცვლილება. 


იხილეთ „საღამოს სკოლის“ აღწერილობა.

ზემოთ