სასწავლო წლის კალენდარი და განრიგი


სასწავლო წელი დაიწყება 2021 წლის 20 სექტემბერს და დასრულდება 2022 წლის 20 ივნისს.

 

სწავლა დაიწყება - 15:45  საათზე და დასრულდება - 18.00 საათზე.

 

არდადეგები ემთხვევა საჯარო სკოლაში მოქმედ არდადეგების გრაფიკს.

 

მათემატიკის მეცადინეობები ჩატარდება კვირაში სამჯერ: ორშაბათს, ოთხშაბათს, პარასკევს.  დღეში სამი აკადემიური გაკვეთილი.

 

გაკვეთილის ხანგრძლივობა 40 წთ.

 

კვირეული დატვირთვა  9  საათი;

 

სასწავლო წლის კალენდარი, გაკვეთილების განრიგი და ქრონომეტრაჟი ერთნაირი იქნება, როგორც სკოლაში, ასევე ონლაინ, დისტანციურად განხირციელებულ პროექტში.

ზემოთ