მათემატიკა


კომაროვის საღამოს სკოლის ერთ სასწავლო ჯგუფში ჩაირიცხება არაუმეტეს 16 მოსწავლე. კურსის ხანგრძლივობა ზუსტად დაემთხვევა საჯარო სკოლის სასწავლო კალენდარს: 2018 წლის 17 სექტემბრიდან 2019 წლის 15 ივნისამდე. არდადეგები დაემთხვევა საჯარო სკოლაში მოქმედ არდადეგების გრაფიკს. სწავლების პროცესი წარიმართება კომაროვის სკოლაში სკოლის პედაგოგების მიერ.


გაკვეთილები მათემატიკაში ჩატარდება კვირაში სამჯერ – ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დღეში სამი გაკვეთილი, კვირაში აკადემიური 9 საათი. გაკვეთილები აღნიშნულ დღეებში დაიწყება 15:30 სთ-ზე და დამთავრდება 18:00 სთ-ზე.


ფიზიკა


გაკვეთილები ფიზიკაში ჩატარდება კვირაში ერთხელ, სამშაბათს, ან ხუთშაბათს, დღეში სამი აკადემიური გაკვეთილი, კვირეული 3 საათი. გაკვეთილები აღნიშნულ დღეს დაიწყება 15:30 სთ-ზე და დამთავრდება 18:00 სთ-ზე.


საღამოს სკოლაში სწავლა დაიწყება 2018 წლის 17 სექტემბერს, 15:30 საათზე.

ზემოთ