მათ ვისაც უყვარს ინტელექტუალური გამოწვევები, ახალი აღმოჩენები და სურთ შეისწავლონ მათემატიკისა და ფიზიკის გაღრმავებული პროგრამა კომაროვის ფიზიკა-მათემატიკის სკოლა სთავაზობს უნიკალურ შესაძლებლობას-”საღამოს სკოლას”. 


კომაროვის სკოლის “საღამოს სკოლა” ელის ნებისმიერი სკოლის მე-7, მე-8, მე-9 და მე-10 კლასის მოსწავლეებს, რომელებიც გამოირჩევიან მათემატიკისა და ფიზიკის ცოდნით და უნარებით, სურთ შეისწავლონ გაძლიერებული პროგრამა და დაძლიონ ახალ-ახალი გამოწვევები კომაროვის სკოლის პროფესიონალ მასწავლებლებთან ერთად.  


დაინტერესებულ მოსწავლეს შესაძლებლობა ექნება აირჩიოს სასურველი მიმართულება მათემატიკა ან ფიზიკა, ან დაესწროს ორივე ჯგუფს. 


სწავლის პროცესი წარიმართება კომაროვის სკოლაში წლების მანძილზე დანერგილი და ადაპტირებული ტექნოლოგიებისა და ლიტერატურის გამოყენებით. სასწავლო ჯგუფებში ირიცხება არაუმეტეს 17 მოსწავლისა. მოსწავლეებს დახვდებათ მათემატიკური გარემო და საერთაშორისო მასშტაბით წარმატებული აკადემიური გუნდი, რომელიც მზადაა მოსწავლეებს ცოდნის გაღრმავებაში დაეხმაროს და იმოგზაუროს მათთან ერთად მათემატიკისა და ფიზიკის საოცარ სამყაროში. 


“საღამო სკოლაში” სწავლის პროცესისას მოსწავლეებს გამოუმუშავდებათ, როგორც დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი, ასევე გუნდური მუშაობისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები. გაუღრმავდებათ რაოდენობრივი, ლოგიკური აზროვნებისა და ანალიზის უნარი. ასევე, მათ შეექმნებათ მომდევნო კლასში მათემატიკის და ფიზიკის გაღრმავებული სწავლებისათვის საჭირო ბაზა. 

 

სასწავლო წლის განმავლობაში ჩატარდება სკოლის მიერ ორგანიზებული შემაჯამებელი წერები. წლის განმავლობაში ერთხელ ჩატარდება საღამოს სკოლის გუნდური ჩემპიონატი “კომაროვის მათემატიკის ფესტივალის” ფორმატით, რომლის გამარჯვებული გუნდებიც დაჯილდოვდებიან სხვადასხვა პრიზებითა და დიპლომებით. "საღამოს სკოლის" მოსწავლეების შერჩევა ხდება შერეული მეთოდით; ტესტირების ქულით  და/ან გასაუბრების საფუძველზე. 


სარეგისტრაციო პირობებს, რომელიც ზაფხულში ცხადდება, დეტალურად შეგიძლიათ გაეცნოთ სარეგისტრაციო ბმულზე. 


„საღამოს სკოლის“ სრული აღწერილობა" იხილეთ აქ


“საღამოს სკოლაში” სწავლისათვის არ არის აუცილებელი კომაროვის სკოლის მოსწავლის სტატუსი.

 

"საღამოს სკოლის” მოსწავლემ, რომელსაც სურვილი ექნება სწავლა გააგრძელოს კომაროვის სკოლის შესაბამის კლასში,   ისევე როგორც სხვა მსურველებმა, უნდა ჩააბარონ სკოლაში მისაღები გამოცდები.


საღამოს სკოლის მოსწავლეებისთვის, ცალკე,  კომაროვის სკოლაში მისაღები კონკურსი არ ჩატარდება.


ზემოთ