კლუბის თავმჯდომარე  - დიანა არჯევანიძე 


თანათავმჯდომარეები: ლუკა წულუკიძე და კოკა ბუკია.

ზემოთ