კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა ისტორიის მოყვარულთა კლუბი - „მატიანე“, რომელშიც გაწევრიანება შეუძლიათ მოსწავლეებს  მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით.


ისტორიის  კლუბის მიზანია:


·         მოსწავლეთა დაინტერესება ისტორიით

·          წარსული და თანამედროვე მოვლენების კრიტიკული გააზრება,  თეორიული ცოდნის, ლოგიკური აზროვნების,  ანალიზის და შეფასების უნარების განვითარება.

·          წყაროების განხილვა-ანალიზი.

·          სხვადასხვა ისტორიული აქტივობების (მუზეუმები, არქივები, ექსკურსიები, კონფერენციები, კონკურსები... )  დაგეგვმა - განხორციელება.

 

პირველი შეხვედრა შედგება 18 ოქტომბერს, 15:30-სთ-ზე.

ზემოთ