სკოლაში გაიხსნა ხელოვანთა კლუბი, რომლის მიზანია ფოტოხელოვანთა, მომღერალთა, მოცეკვავეთა, ნორჩ მხატვართა შერჩევა და  სხვადასხვა ღონისძიებასა და აქტივობაში მათი ჩართვა.


კლუბის  მიზანია ხელი შეუწყოს:

·         ფოტოხელოვანთა,მომღერალთა,

·         მოცეკვავეთა, ნორჩ მხატვართა შერჩევას.

·         ღონისძიებებში მონაწილეობას.

·         მრავალხმრივ ნიჭიერ მოსწავლეთა გამოვლენას.

 


წლის განმავლობაში მოსწავლეები საკუთარ ცოდნას სხვადასხვა აქტივობებით წარმოაჩენენ.

 

პირველი შეხვედრა შედგება 20 ოქტომბერს, 14:30-სთ-ზე, 218-ე ოთახში.

ზემოთ