კომაროვის "შაბათის სკოლაში" მოსწავლეების

რეგისტრაცია 5  აგვისტოს დაიწყება.

კომაროვის სკოლის გუნდი მათემატიკით დაინტერესებულ, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 კლასის, მოსწალეებს სთავაზობს 2022-23  სასწავლო წლის შაბათის სკოლის პროგრამას.

 

·       პროგრამა მოიცავს 3 მოდულს;

·       პროგრამის ფარგლებში ერთ მოდულში ჩატარდება 12 მეცადინეობა;

·       პირველი მოდულის დასაწყისში და სამივე მოდულის ბოლოს ჩატარდება წერები.

·       სპეციალური პლატფორმის მეშვეობით გააქტიურდება მშობელთან კომუნიკაცია.

·       მეორე და მესამე მოდულის განმავლობაში ჩატარდება გუნდური შეჯიბრები.

·       მოსწავლეებს მიეწოდება სასწავლო მასალები.


მეცადინეობების ფორმატი

 

თბილისში მეცადინეობები ჩატარდება სსიპ ვლადიმირ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის N199 საჯარო სკოლაში. 


I ცვლა: შაბათი: 10.00-13.00 (შესვენება 15-20 წუთი) ან 09:30-12:30

II ცვლა: შაბათი: 14.00-17.00 (შესვენება 15-20 წუთი) ან 13:30 – 16:30 

III ცვლა: კვირა: 10.00-13.00 (შესვენება 15-20 წუთი) ან 09:30 – 12:30 

IV ცვლა: კვირა 14.00-17.00  (შესვენება 15-20 წუთი) ან 13:30 – 16:30 

ინფორმატიკის მეცადინეობები ჩატარდება კვირაობით: 09..45-11.45  და 12.00-14.00


 • შაბათის სკოლის ფარგლებში შესაძლებელია გაიხსნას  მხოლოდ ონლაინ ჯგუფებიც. ამ მომსახურების არჩევის შემთხვევაში, მეცადინეობები განხორციელდება დისტანციურად, ონლაინ ფორმატში. განრიგი იქნება იგივე.  განსხვავებული არის კლასში მოსწავლეთა მაქსიმალური რაოდენობა. 


 • იმ  შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო მთავრობამ გადაწყვიტა სწავლების ონლაინ ფორმატში გადატანა, შაბათის სკოლის ჯგუფები გადაერთვებიან ონლაინ რეჟიმში. ამ შემთხვევაში სკოლა ჩაატარებს დამატებით ერთ გაკვეთილს მოდულში.


 • მომსახურება იყოფა სამ  მოდულად: თითოეულ მოდულში   ჩატარდება 12 მეცადინეობა, ასევე მოსწავლეებს პირველი მოდულის დასაწყისში  ჩაუტარდებათ სადიაგნოსტიკო წერა, ხოლო  პირველი, მე-2 და მე-3 მოდულის ბოლოს ჩაუტარდებათ შემაჯამებელი წერები.  სკოლის გადაწყვეტილებით, წერები შეიძლება ჩატარდეს შუა კვირაში. შემაჯამებელი წერა შეიძლება ჩატარდეს ოლიმპიადის ფორმატში.


 • იმ  შემთხვევაში, თუ ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო მთავრობამ გადაწყვიტა სწავლების ონლაინ ფორმატში გადატანა და ვერ მოხერხდა შემაჯამებელი წერის ჩატარება აუდიტორებში, შემაჯამებელი წერები ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში (სამწუხაროდ, ამ შემთხვევაში ვერ მოხერხდება მონიტორინგი).


 •  მეცადინეობებს ჩაატარებენ სკოლისა და მოწვეული  კვალიფიციური პედაგოგები.
ერთი მოდულის  ღირებულება

                                 

ერთი მოდულის მმათთვის, ვინც დაასრულა   ,,შაბათის სკოლის“  2021-2022 სასწავლო წლის მესამე მოდული  - 300 ლარი,  ყველა დანარჩენისთვის 345 ლარი.

 

თუ და-ძმებიდან ორი ან მეტი მოსწავლე იღებს თბილისის „შაბათის სკოლის“ მომსახურებას, პირველიმოსწავლის მომსახურების ღირებულება  იგივეა, რაც აღწერილია ზემოთ, ყოველ მომდევნო შვილზე ერთიმოდულის საფასური შეადგენს 180 ლარს (ამ შემთხვევაში მშობელმა უნდა მიმართოს „შაბათის სკოლის“ ადმინისტრაციას).

 

ინფორმატიკის ერთი მოდულის ღირებულებაა -150 ლარი.პროექტში რეგისტრაცია


რეგისტრაცია განხორციელდება 2 ეტაპად:


პირველი ეტაპი -  3 და 4  აგვისტო (მხოლოდ პროექტის 2021-2022 სასწავლო წლის მონაწილეთათვის და მათი და-ძმებისთვის)

 

3 და 4 აგვისტოს ასევე შესაძლებელი იქნება მეილების გააქტიურება სისტემაში ან/და შარშან გააქტიურებული მეილის პაროლის აღდგენა, თუ დაგავიწყდათ.

 

მეორე ეტაპი -  5  აგვისტოს 11:00 საათიდან (საყოველთაო რეგისტრაცია)

რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება როგორც ონლაინ, ასევე ადგილზე, შაბათის სკოლის სარეგისტრაციო გუნდის დახმარებით

ონლაინ რეგისტრაციის გზამკვლევი  შეგიძლიათ იხილოთ აქ.


რეგისტრაციის პირველ ეტაპზე ( 3  და 4  აგვისტო):

 • მოსწავლეებს, რომლებმაც დაასრულეს 2021-22  სასწავლო წლის მესამე მოდული, შესაძლებლობა ექნებათ განახორციელონ მობილობა (სხვა ჯგუფში გადასვლა),  როგორც ონლაინ (reg.komarovi.edu.ge), ასევე ადგილზე რეგისტრატორების დახმარებით (თბილისი, ვაჟა-ფშაველას N49, კომაროვის სკოლა). 

 • 3 და 4  აგვისტოს ახალი მოსწავლეების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ მოსწავლეთა და-ძმების, რომლებმაც 2021-2022  სასწავლო წელს დაასრულეს პროექტის მე-3 მოდული. 3 და 4 აგვისტოს, და-ძმების რეგისტრაცია იწარმოებს მხოლოდ ადგილზე, კომაროვის სკოლაში.

 • ცხადია, და-ძმების რეგისტრაცია შესაძლებელი იქნება 4  აგვისტოს მერეც. 5  აგვისტოდან როგორც ონლაინ, ასევე ადგილზე.

 • 3 აგვისტოდან თითოეულ მსურველს შესაძლებლობა ექნება გაააქტიუროს მეილი, ან თუ შარშან არის მეილი გააქტიურებული და დაავიწყდა პაროლი, აღადგინოს პაროლი.

 • კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ,  3 და 4 აგვისტოს ახალი მოსწავლის რეგისტრაცია არ განხორციელდება, შესაძლებელი იქნება:

 • ა) ძველი მოსწავლეების მობილობა;

 • ბ) მეილის გააქტიურება;

 • გ) პაროლის აღდგენა (თუ დაგავიწყდათ)

 • დ) ძველი მოსწავლეების და-ძმების რეგისტრაცია (3 და 4 აგვისტოს ეს შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ადგილზე).

·       პირველი ეტაპის რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ, ზემოთ აღნიშნული პროცედურების განხორციელება შესაძლებელი იქნება, ასევე რეგისტრაციის მე-2 ეტაპზეც.

·       შაბათის სკოლის ამჟამინდელ მოსწავლეებს, ნებისმიერ შემთხვევაში, განახორციელებენ თუ არა მობილობას, გაააქტიურებენ თუ არა სისტემაში მოსწავლეს, პირველი მოდულის საფასურის არგადახდის შემთხვევაშიც, ადგილები ენახებათ 5 სექტემბრამდე.


რეგისტრაციის მეორე ეტაპი -  5 აგვისტო,  11:00 საათიდან (საყოველთაო რეგისტრაცია)

ყველასთვის, ვისაც სურვილი აქვს 2022-2023 სასწავლო წელს ისწავლოს პროექტის შესაბამის კლასში, მათ შორის იმ მოსწავლეებისთვის, რომლებმაც რეგისტრაცია ვერ გაიარეს პირველ ეტაპზე.

რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე ადგილზე.

ონლაინ რეგისტრაციისთვის გადადით  ბმულზე: reg.komarovi.edu.ge

ონლაინ რეგისტრაციის სისტემა არ იმუშავებს 00 საათიდან 08 საათამდე (დილა).

ადგილზე რეგისტრაციია შესაძლებელი იქნება ყოველდღე, 11:00-დან - 17:00 საათამდე, შაბათ-კვირისგარდა.

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი N49, კომაროვის სკოლა, ოთახი N119

ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომრებზე: 2399313, 2399316, 2391562; ან მოგვწეროთ komarovishabati@gmail.com, ან facebook/komarovi199 (ე.წ. ინბოქსში).


დამატებითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ.

 

სკოლის ანგარიში: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 760867499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ზემოთ