კლუბის მიზანია: დაანახოს მოსწავლეებს პროგრამირების აუცილებლობა პრობლების მარტივად მოგვარებაში; დაეხმაროს მათ, იყვნენ დარწმუნებულები საკუთარ შესაძლებლობებში, შეძლონ პატარა პროგრამების დაწერა და განივითარონ ის უნარები, რომელიც ხელს შეუწყობს მომავალი მიზნების მიღწევაში. გამოყენებული იქნება C++ და Java პროგრამირების ენები. 


1) ბავშვებს მიეცემათ საშუალება მაქსიმალურად სასარგებლოდ გამოიყენონ კომპიუტერთან გატარებული დრო. 


2) კლუბში მოსწავლეები შეიძენენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსა და თეორიულ ცოდნას. 


3) ბავშვებს ვასწავლით პროგრამული ენის საწყისებს, კოდის წერას, მათემატიკური და ლოგიკური ალგორითმების წერას.

ზემოთ