კლუბის მიზანია: 

 • მოსწავლეებში ინტელექტუალური აქტივობების პოპულარიზაცია;

 • მოსწავლეებში კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარება;

 • სხვადასხვა ყოფით სიტუაციებში უცხო ენის თავისუფლად გამოყენების უნარი;

 • ინგლისური ლექსიკის მარაგის გამდიდრება. 


მიზნები და ფუნქციები:

 

 • ლოგიკური აზროვნების განვითარება და ინგლისურად აზროვნება;

 • ინტელექტუალური თამაშის რა?სად?როდის?-ის ორგანიზება და ჩატარება.


კლუბის წევრობა:

 • კლუბი შედგება თავჯდომრისგან და წევრებისგან. 

 • კლუბის თავჯოდამერე ანაწილებს ფუნქციებს და დავალებებს თითოეული კლუბის წევრზე. 

 • კლუბის წევრობა შეუძლია ნებისმიერს ვინც შემდგომ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს:

 • ინგლისურის მინიმუმ B1-B2 დონეზე ფლობა, მოტივირებულობა;

 • კლუბის წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა 10 ადამიანს შეადგენს.


კლუბის ლიდერი: IX - 1 კლასის მოსწავლე - ნიკოლოზ დევიძე

 

წევრები:

1.   თამარ მამნიაშვილი

2.   თამარ ფიცხელაური

3.   გიორგი კვარაცხელია

4.   საბა თავართქილაძე

5.   ნინი მანაგაძე

6.   თამარ გელაშვილი


 

ზემოთ