კომაროვის კინო კლუბი ტარდება ონლაინ პლატფორმა Discord-ის საშუალებით. ბავშვები უყურებენ და განვიხილავენ სხვადასხვა ფილმებს. კლუბის შეხვედრები ჩატარდება კვირაში ერთხელ და მასში მონაწილეობა შეეძლება IX-XII კლასის მოსწავლეებს.

კლუბის მიზანებია:


მოსწავლეთა ინტელექტუალური პოტენციალის მაქსიმალური წარმოჩენის ხელშეწყობა, მოსწავლეთა ზოგადი განათლების გაღრმავება და ინტელექტუალური რესურსის რეალიზაციის უნარების განვითარება.


კლუბის ფუნქციებია:

 

  •  სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნება,

  •  კლასიკური ფილმების ნახვა და შემდეგ განხილვა,

  •  მოსწავლეების გარკვევა კინო ინდუსტრიაში,

  •  პრობლემების იდენტიფიცირება და მათზე მსჯელობა (ფილმის ხასიათიდან გამომდინარე).


კლუბის პრეზიდენტი: მარიამ ყიფიანი  


ზემოთ