გეოგრაფიის კლუბი აერთიანებს გეოგრაფიით დაინტერესებულ ბავშვებს სკოლაში, ასევე აწყობს სხვადასხვა ჩემპიონატებს გეოგრაფიასთან დაკავშირებით.


კლუბის მიზნებია:

  • გეოგრაფიისადმი ინტერესის მქონე მოსწავლეების შეკრება,

  • გეოგრაფიით ბავშვების დაინტერესება,

  • სასკოლო ჩემპიონატების ჩატარება,

  • წევრების ცოდნის ამაღლება.


კლუბის ფუნქციებია: 

  • შეკრების საინტერესოდ ჩატარება,

  • გეოგრაფიის როგორც ჰობის პოპულარიზაცია,

  • ჩემპიონატების ჩატარება,

  • სხვადასხვა საინტერესო ინფორმაციების გამოქვეყნება,

  • სხვა ნებისმიერი საქმიანობა რომელიც გამომდინარეობს კლუბის მიზნებიდან.


კლუბის პრეზიდენტი: ლუკა გოგელია


განრიგი: შეხვედრები ჩატარდება ორ კვირაში ერთხელ, სამშაბათს 14:45-ზე.

ზემოთ