თანასწორობისა და მრავალფეროვნების კლუბი აერთიანებს ბავშვებს სოციალური პრობლემების ირგვლივ და მათ გადაჭრის ხერხებს სთავაზობს.

კლუბის მიზიანები: 

  • სკოლაში სოციალური პრობლემისადმი საზოგადოების ცნობიერებსი ამაღლება,

  • ასევე მოსწავლეებისათვის მსოფლიოში აქტუალური, თანასწორობასთან დაკავშრებული ახალი ამბების მიწოდება.

კლუბის ფუნქციაა: 

მოწავლეების ინფორმირებულობა აქტიურ თემატურ ამბებთან დაკავშირებით.


კლუბის პრეზიდენტი: ელენე ბარბაქაძე


ზემოთ