კლუბის წამოწყობის მიზეზი:

 

თვეების განმავლობაში შევამჩნიეთ, რომ გარე ეზოში არსებული ხეები ხშირად ისხამდნენ ნაყოფს მიუხედავად იმისა რომ მათ არავინ უვლიდა. ასევე აღმოვაჩინეთ ეზოს კიდეში მიტოვებული სათბური, რომელიც გახდა ჩვენი იმაზრის კატალისტი,  რომ წამოგვეწყო აგრარული კლუბი.


სამუშაო გეგმა:

 

არსებული ტერიტორიის რეკონსტრუქცია, მიწის დამუშავება, პროექტის შემუშავება სკოლის სხვა მოსწავლეებში აგრარულ კლუბისადმი ინტერესის ასამაღლებად, სპეციალური აღჭურვილობისა და მასალის შეძენა.

 

 

ზემოთ