კლუბის თავჯდომარე: ლიანა ინწკირველი (ქიმია)

კლუბის თავჯდომარე: გიორგი ლომიძე (ფიზიკა) 

ზემოთ