კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა ბუნებისმეტყველთა კლუბი.


კლუბის მიზანია:


·         მოსწავლეებისთვის საბუნებისმეტყველო საგნების განსხვავებული, საინტერესო და ორიგინალური ფორმით მიწოდება; მათი ამ დისციპლინებისადმი დაინტერესების გაზრდა;

·         საბუნებისმეტყველო საგნებში ექსპერიმენტების, ცდებისა და დაკვირვებების ორგანიზება; მოსწავლეების მსგავს აქტივობებში ჩართვის წახალისება;

·          მოსწავლეების საბუნებისმეტყველო მიმართულებების ადგილობრივ და საერთაშორისო ფესტივალებში, ოლიმპიადებში, კონფერენციებში მონაწილეობის ხელშეწყობა და ორგანიზება;

·          სხვადასხვა ფორმატის საბუნებისმეტყველო მიმართულების აქტივობების (თამაშების, ვიქტორინების, ჩემპიონატების) მოწყობა;

 

პირველი შეხვედრა შედგება 3 ოქტომბერს, 14:30-სთ-ზე.

ზემოთ