კლუბის თავმჯდომარე: თამარ ბენდიაშვილი

თანათავმჯდომარეები: მარიამ შონია და მარიამ გედენიძე.

ზემოთ