ჩვენს სკოლაში ჩამოყალიბდა დრამის კლუბი, რომლის მიზანია კინო და თეატრით დაინტერესებული მოსწავლეების ამ კლუბში გაწევრიანება  და სხვადასხვა აქტივობებში მათი ჩართვა.


დრამის კლუბი განკუთვნილია დრამატურგიით, კინო-თეატრითა და სამსახიობო ოსტატობით დაინტერესებული მოსწავლეებისთვის.

 

კლუბის  მიზანია ხელი შეუწყოს;

 

·         მოსწავლეების აკადემიურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ განვითარებას. 

·         მოსწავლეებში ორგანიზაციული უნარების ჩამოყალიბებას. 

·         მისცეს მოსწავლეებს თვითრეალიზაციის საშუალება. 

·         აამაღლოს მოსწავლეთა ჩართულობა სასკოლო აქტივობებში და ხელი შეუწყოს სასკოლო ცხოვრების     გამრავალფეროვნებას.

 

 წლის განმავლობაში მოსწავლეები საკუთარ ცოდნას სხვადასხვა აქტივობებით წარმოაჩენენ.

 

პირველი შეხვედრა შედგება 13 ოქტომბერს, 14:30-სთ-ზე, 218-ე ოთახში.


კლუბის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

ზემოთ