2017-2018 წლების სასკოლო წერების ნიმუშები

                                                  I ქვიზი, 2017 წლის ნოემბერი

  • მათემატიკა

მე-7 კლასი 
მე-8 კლასი 
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
  • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი

                                                      II ქვიზი, 2017 წლის დეკემბერი

  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი 
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
  • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი

                                                  III ქვიზი, 2018 წლის მარტი

  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი 
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
  • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
                                    IV ქვიზი, 2018 წლის მაისი
  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
  • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
                                                  აღდგენა, 2018 წლის ივნისი
  • მათემატიკა  

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
  • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
ზემოთ