2014-2015 წლების სასკოლო წერის ნიმუშები: 

                I ქვიზი, 2014 წლის ოქტომბერი

 • მათემატიკა

მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი

       II ქვიზი, 2014 წლის ნოემბერი

 • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი

                   III ქვიზი, 2014 წლის დეკემბერი
 • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                     IV ქვიზი, 2015 წლის თებერვალი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
                         V ქვიზი, 2015 წლის მარტი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                               VI ქვიზი, 2015 წლის მაისი
 • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                              VII ქვიზი, 2015 წლის ივნისი
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                           აღდგენა, 2015 წლის ივნისი 
 • მათემატიკა

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი
მე-11 კლასი
 • ფიზიკა
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
ზემოთ