2016-2017 წლების სასკოლო წერის ნიმუშები: 

                                                  I ქვიზი, 2016 წლის ნოემბერი

  • მათემატიკა

მე-7 კლასი 
მე-8 კლასი 
მე-9 კლასი
მე-9 კლასი განმეორებითი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი

                                            II ქვიზი, 2016 წლის დეკემბერი

  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი 
მე-8 კლასი განმეორებითი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-10 კლასი განმეორებითი
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი


                                                III ქვიზი, 2017 წლის მარტი

  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი 
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
მე-12 კლასი
                                         IV ქვიზი, 2017 წლის მაისი
  • მათემატიკა
მე-7 კლასი
მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-10 კლასი 
მე-11 კლასი
                                                  აღდგენა, 2017 წლის ივნისი
  • მათემატიკა  

მე-7 კლასი

მე-8 კლასი
მე-9 კლასი
მე-11 კლასი
ზემოთ