კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა 10 ახალი კლუბი, რომელიც განკუთვნილია სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებისთვის და არის უფასო. 
ზემოთ