კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა 19 ახალი კლუბი, რომელიც განკუთვნილია სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებისთვის და არის უფასო. ზემოთ