ჩვენს სკოლაში ჩამოყალიბდა დებატების ინგლისურენოვანი კლუბი - DEBATE CLUB, რომელში გაწევრიანება შეუძლიათ მოსწავლეებს  მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით.


დებატების კლუბის მიზანია:


1.    მოსწავლეები შეაჩვიოს ბრიტანული საპარლამენტო დებატების  წარმართვის ტექნიკას (BP Debate Format),

2.    მოსწავლეებს განუვითაროს სხვადასხვა კოგნიტური უნარები: სიტყვიერი, აუდიო, კომუნიკაციის, გამომხატველობითი, ინფორმაციის მოძიების, კვლევითი,  და სხვა.

3.    მოსწავლეებს განუვითაროს:

·         ინგლისურად საკუთარი აზრის თავისუფლად   გამოთქმისა და დაცვის უნარი,

·         სხვადასხვა ყოფით სიტუაციებში უცხო ენის თავისუფლად გამოყენების უნარი,

·         კრიტიკული აზროვნების უნარი,

·         ჩაუნერგოს ესთეტიზმი და  ჰუმანიზმი,

·         გაიმდიდრონ ლექსიკური მარაგი,

·         სხვათა აზრის მიღებისა და კამათის  უნარი.


პირველი შეხვედრა  გაიმრთება 13 ნოემბერს, 15:00-ზე, 306-ე ოთახში. 

შემდგომი შეხვედრები გაიმართება  კვირაში ერთხელ, სამშაბათობით,  306-ე  ოთახში.


ზემოთ