კლუბის თავჯდომარე: გიორგი კვინიკაძე.

თანათავჯდომარეები: თიკა გიორგაძე და ლუკა გურგენიძე.

ზემოთ