1. მოსწავლეთა საქველმოქმედო აქტივობებში ჩართვა.

2. ორგანიზაციებთან (კათარზისი, ბავშვთა სახლი და ა.შ) თანამშრომლობა და დახმარება სხვადასხვა სახით.

ზემოთ