კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა ჟურნალისტთა კლუბი „ოქროს კვეთა“, რომელშიც გაწევრიანება შეუძლიათ მოსწავლეებს  მე-7-დან მე-12 კლასის ჩათვლით!

 

ჟურნალისტთა კლუბის მიზანია:


1.      წერის კულტურის დახვეწა;

2.      კრიტიკული აზროვნების განვითარება;

3.      ინფორმაციის მოძიებისა და სისტემატიზაციის კულტურის დახვეწა;

4.      შემოქმედებითი უნარების განვითარება;

5.      სასკოლო ჟურნალის წარმოება;

6.      სასკოლო ცხოვრების (მიმდინარე ღონისძიებების, მოსწავლეთა წარმატებისა  და სხვ. ) ასახვა  შესაბამის ბლოგზე.

 

 

პირველი  შეხვედრა შედგება 17 ოქტომბერს, 14.30 საათზე, 218-ე ოთახში.

ზემოთ