კლუბის მიზანია: 


  • მოსწავლეებში ინტელექტუალური აქტივობების პოპულარიზაცია;
  • მოსწავლეებში კრიტიკული და ლოგიკური აზროვნების განვითარება;
  • სხვადასხვა ყოფით სიტუაციებში უცხო ენის თავისუფლად გამოყენების უნარი;
  • ინგლისური ლექსიკის მარაგის გამდიდრება. 


მიზნები და ფუნქციები:


  • ლოგიკური აზროვნების განვითარება და ინგლისურად აზროვნება;
  • ინტელექტუალური თამაშის რა?სად?როდის?-ის ორგანიზება და ჩატარება.
ზემოთ