კლუბის წევრობა:


  • კლუბი შედგება თავჯდომრისგან და წევრებისგან. 
  • კლუბის თავჯოდამერე ანაწილებს ფუნქციებს და დავალებებს თითოეული კლუბის წევრზე. 
  • კლუბის წევრობა შეუძლია ნებისმიერს ვინც შემდგომ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებს:
  • ინგლისურის მინიმუმ B1-B2 დონეზე ფლობა, მოტივირებულობა;
  • კლუბის წევრთა მაქსიმალური რაოდენობა 10 ადამიანს შეადგენს.
ზემოთ