ინგლისური ლიტერატურის კლუბი

ინლგისური ლიტერატურის კლუბი აერთიანებს ევროპული ლიტერატურით დაინტერესებულ მოსწავლეებს.

კლუბის მიზნებია:

მოსწავლეებს შეუყვარდეთ კითხვა;

გაეცნონ ევროპულ ლიტერატურას;

განუვითარდეთ კითხვის უნარი;

მიეჩვიონ აზრის გამოხატვასა და მსჯელობას.

კლუბის ფუქნქციებია:

ინგლისურ ენაზე კითხვის საათის მოწყობა;

მოსწავლეების საკითხავი მასალით უზრუნველყოფა და დახმარება;

მოსწავლეებში მსჯელობის უნარის განვითარება;

სხვა ნებისმიერი აქტივობის განხორციელება რაც დაიგეგმება კლუბის საქმიანობის ფარგლებში და დაკავშირებული იქნება მიზნებთან.

კლუბის ხელმძღვანელი : თამარ თარაშვილი

განრიგი: შეხვედრები ჩატარდება თვეში ორჯერ, ყოველ ოთხშაბათს 13:00 -ზე

 

 

ზემოთ