კომაროვის სკოლაში ჩამოყალიბდა დებატების კლუბი.


კლუბის მიზანია:


·         მოსწავლეებში დებატების პოპულარიზაცია;

·         დებატების სასწავლო კურსის დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარება;

·         მოსწავლეებში სხვადასხვა დისციპლინებისადმი ინტერესის ზრდისა და ზოგადი განათლების გაღრმავების ხელშეწყობა;

·         მოსწავლეებში კრიტიკული აზროვნების, მოსმენის კულტურისა და არგუმენტირებული მსჯელობის ჩამოყალიბება.

 

პირველი შეხვედრა შედგება  28 სექტემბერს, 14: 30-სთ-ზე.

ზემოთ