კომაროვის სკოლა ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მათემატიკოსის, მეცნიერის, პროფესორ გურამ ბერიშვილის გარდაცვალების გამო.

კომაროვის სკოლა ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს მათემატიკოსის, მეცნიერის, პროფესორ გურამ ბერიშვილის გარდაცვალების გამო.


ბატონი გურამი ერთ-ერთი იმ მეცნიერთაგანია, რომლის მონაწილეობითაც დაარსდა კომაროვის სკოლა. მას უზარმაზარი წვლილი აქვს მომავალი თაობებისა და მეცნიერების გაზრდის საქმეში.


ბატონი გურამი სკოლასთან ბოლო წლებშიც აქტიურ კომუნიკაციაში იყო; ატარებდა სემინარებს მათემატიკის სხვადახვა საკითხებზე; იყო ინიციატივიანი, ენერგიული, მუდმივად ინოვაციებზე და მომავალი თაობების განვითარებაზე მზრუნველი.


კომაროვის სკოლა უთანაგრძნობს ბატონი გურამის ოჯახს, მეგობრებს, კოლეგებსა და მის აღზრდილებს.


ზემოთ