საღამოს სკოლაში რეგისტრაციის შესახებ!

საღამოს სკოლის მე-7, მე-8 და მე-9 კლასებში  სარეგისტრაციო, საგანმანათლებლო, საღამოს სკოლიდან სკოლაში ჩარიცხვისა და სხვა  პირობები გამოცხადდება არაუგვიანეს 7 სექტემბერს.


საღამოს სკოლაში  გასაუბრების გარეშე მიიღებიან ის მოსწავლეები,


ა) რომლებიც 2018-19 სასწავლო წელს სწავლობდნენ კომაროვის სკოლაში;
ბ) რომლებმაც მისაღებ გამოცდაზე  მიიღეს  15 ან მეტი ქულა.


სხვა მსურველებთან გასაუბრება შედგება 11 სექტემბერს 11 საათზე.

სარეგისტრაციო ბმულის ფორმა  იქნება შემდეგი:


https://docs.google.com/forms/d/1F9fZYm9JfNOZ9_6rdlbcOvK0tONqtFd4mefKHTxy_xQ/edit  


ზემოთ