კომაროვის სკოლაში Liberteens - ის წარმომადგენლებმა პრეზენტაცია გააკეთეს და ბავშვებს ახალი ღონისძიების, ლიტერატურულ-ინტელექტუალური ჩემპიონატის შესახებ აცნობეს!

კომაროვის სკოლაში Liberteens - ის წარმომადგენლებმა პრეზენტაცია გააკეთეს და ბავშვებს  ახალი ღონისძიების, ლიტერატურულ-ინტელექტუალური ჩემპიონატის შესახებ აცნობეს. 


ამ პროექტის ძირითადი მიზანი თინეიჯერებში წიგნიერების დონის ამაღლება და მხატვრული ლიტერატურით დაინტერესებაა. პრეზენტაციის დროს დასმული იქნა სააზროვნო შეკითხვები და გათამაშდა წიგნები, ასევე დაიგეგმა „ლიბერთინსის თასი“-ს პროექტში მოსწავლეთა ჩართულობა.


ზემოთ