საბუნებისმეტყველო კლუბის მუშაობის ფარგლებში, 27 ნოემბერს მეორე აქტივობა შედგა!

საბუნებისმეტყველო კლუბის მუშაობის ფარგლებში, 27 ნოემბერს მეორე აქტივობა შედგა, სადაც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები: "ნავთობი, ნავთობპროდუქტები და ეკოლოგიური პრობლემები". 


ბავშვებმა სლაიდების სახით წარმოადგინეს და კლუბის წევრებს გააცნეს გლობალური ეკოპრობლემები, რომელსაც იწვევს ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადამუშავება. 


ხელმძღვანელი - ნინო ფარცვანია


ზემოთ